مسئولیت عدم توجه به اطلاعیه های درج شده در اتوماسیون تغذیه به عهده دانشجو می باشد
جمعه 06 مرداد مصادف با 28 جولای 2017